I mars kunne Bygdeposten melde om trær som lå hulter i bulter på Skartumholmen i Vikersund. Det viste seg at det var bevere som var skyld i det som mange trodde var «hærverk». Beverne har nå på nytt forsynt seg grovt av vegetasjonen ute på holmen.

Det ser ut som om en tornado har feid over holmen og det står kun igjen et par-tre trær etter at de ivrige gnagerne har vært på ferde.

Rydding må avklares med statsforvalteren

– Vil det bli ryddet opp i kaoset ute på holmen?

– Bevere og deres handlinger er en del av det biologiske mangfoldet vi ønsker å ha i naturen. Før det eventuelt kan ryddes på holmen, må det avklares med statsforvalteren om vi har lov det, sier Dag Presterud, skogbrukssjef i Modum kommune.


Beverbestanden har økt kraftig

Beverbestanden i Modum har økt betydelig de siste årene, noe skogbrukssjefen forteller har medført en del utfordringer. De firbeinte gnagerne har eksempelvis bygget demninger i flere bekker og mindre elver, som fører til at vannet flommer ut over de normale elvebreddene.

– Hvor stor er beverbestanden i Modum?

– En telling for noen år siden viste at beverbestanden var på 50–60 dyr, men jeg ser ikke bort fra at antallet siden den gang har fordoblet seg. Slik at bestanden nå er på drøyt 100 dyr, sier Presterud.

Beverjakt

Den kraftige økningen gjør at Presterud mener det må vurderes å åpne for jakt, slik man har gjort i Sigdal.

– Så langt har det ikke vært politisk vilje til beverjakt i Modum. Men det må tas noen grep for å redusere skadene som oppstår i forbindelse med den økende beverbestanden, avslutter kommunens mann.