FHI utreder testing av personer uten koronasymptomer i helseinstitusjoner

Av