En geografisk skjevfordeling til områder med høyt smittetrykk over tid kan sannsynligvis kan gi netto helsegevinster i form av færre infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste anbefaling om vaksinestrategien.

Anbefalingen er basert på modelleringer av forskjellige vaksinestrategier, som viser hvilken effekt de ulike prioriteringene vil ha.

Klokken 14 skal helseminister Bent Høie (H) kunngjøre hvilken strategi regjeringen har bestemt seg for. Høie har tidligere gitt uttrykk for at regjeringen vil følge faglige råd i saken.

Mer til Oslo

I anbefalingen tar FHI til orde for at særlig Oslo bør få flere vaksiner.

– Våre matematiske modeller peker på at en geografisk skjevfordeling av vaksiner til Oslo vil føre til flere sparte liv på nasjonalt nivå, det vil si at antall sparte liv i Oslo (på grunn av ekstra tilførte vaksinedoser) vil være flere enn antall tapte liv i kommunene utenfor Oslo (på grunn av tap av vaksinedoser), heter det i anbefalingen.

FHIs analyser viser at det kan bli mellom 15 og 30 prosent reduksjon i sykehusinnleggelser på nasjonalt nivå om vaksinering i Oslo prioriteres.

Fram til nå har vaksinene blitt jevnt fordelt over hele landet.

FHI viser til at de nye virusvariantene er på frammarsj, særlig i Oslo der særlig den britiske virusmutanten har fått fotfeste. Den regnes som mer smittsom.

– Bør skje raskt

– Ut fra en smittevernfaglig vurdering er det grunn til å vektlegge risikoen for økt smittespredning som grunnlag for en anbefaling om geografisk skjevfordeling, heter det i anbefalingen.

De mener også at gevinsten vil bli størst ved å realisere geografisk skjevfordeling raskt, fordi de fleste over 65 år vil ha fått sin første dose innen midten av april.

Men av praktiske grunner vil en mulig omfordeling av vaksineleveranser tidligst være mulig å få på plass fra uke 10 og 11, heter det i anbefalingen.

Det er også gjort analyser av hvordan det vil slå ut dersom både Oslo og Viken blir prioritert i vaksinekøen. Ifølge FHI vil dette gi en lavere reduksjon i tallet på innleggelser og død nasjonalt enn dersom Oslo blir prioritert alene.

Beskjeden skjevfordeling

FHI har utarbeidet flere løsninger med ulik grad av skjevfordeling. Men fordi modellene er usikre, samt at en skjevfordeling kan skape problemer for områder av landet som da får færre vaksiner, anbefaler FHI å gå inn for en beskjeden løsningen.

En beskjeden skjevfordeling innebærer en anbefaling om at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt. Dette er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.

– Konkret vil en slik løsning innebære at Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 prosent flere doser i en periode, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg i en pressemelding.

330 steder vil dermed få 3 prosent færre vaksinedoser fremover dersom regjeringen tar FHIs anbefalinger til følge.

Så langt har det blitt satt nesten en halv million i Norge. Rundt 160.000 personer er fullvaksinert.