GJØR ALT SELV: Erling Gudbrand Baasen bygger alt med egne hender. Huset hans består av seks geodetiske kupler som henger sammen. To av dem har kjeller, og én kuppel er veksthus. Baasen forteller at bruttoarealet er på 235 kvadratmeter.

Mannen med kuppelhuset

Publisert