1 HV-Historie: Otto Myrvold fra Geithus har samlet Modum HVs historie fra oppstarten i 1946 og fram til flagget ble firet på HV-huset på Jelstad for siste gang i 2005. 2: OMRÅDESJEFENE: Disse ledet Modum HV fra 1946-2005. 3 LOTTENE: Betydde mye for Modum HV. De er kanskje litt glemt, men er viet plass i heftet. FOTO: Knut Bråthen/privat bilder.

Et tidsbilde fra den kalde krigen i Modum

Publisert