Rundt 1500 moinger har ikke lenger fastlege. Også i Sigdal står mange i fare for å miste sin fastlege innen kort tid. Det å ikke ha fastlege er å bli frarøvet en av det mest grunnleggende tingene i en velferdsstat. Alle bør ha trygghet for at de har en fastlege å kontakte for å få sjekket helsen og få utredet sykdom. Fastlegeordningen har spilt fallitt i sin nåværende form. Rekrutteringen er dårlig og mange fastleger begynner å nærme seg pensjonsalderen.

Er du en frisk person som sjelden går til lege, er det ikke dramatisk der og da å miste fastlegen. For eldre mennesker, folk med kroniske sykdommer og de som har store behov for legetjenester er det å ikke ha en fastlege en svært alvorlig situasjon. De har ingen muligheter til å kreve konsultasjon hos de øvrige fastlegene. De vil kanskje få hjelp til nye resepter, men ingen annen medisinsk oppfølging lokalt.

Det er få leger som har plass på sin liste og dermed er det som å vinne i Lotto å komme inn på en ny liste. Dermed blir man henvist til legevakten, som ikke er rigget for noe annet enn akutt hjelp. Du kan ikke møte opp på legevakten for å få sjekket noe som ikke anses for å være akutt. Det er selvsagt de som har råd til å kjøpe private legetjenester. Det bryter fundamentalt med den norske modellen at alle skal ha lik rett til legetjenester uavhengig av personlig økonomi. Det er mange mennesker som ikke har råd til å betale tusenvis av kroner for hvert legebesøk.

Fastlegene jobber mye og ifølge Birgit Flattum Muggerud som er tillitsvalgt for fastlegene i Modum, er det ikke uvanlig å jobbe 150 prosent. Da snakker vi opp mot 3000 timer i året. Det er mye og det er vanskelig å forene med et familieliv. Tanken bak fastlegeordningen var god. Hver nordmann skulle ha sin egen «private» lege. Men ordningen kom etter hvert under stadig sterkere press, drevet fram av stadig strengere krav til dokumentasjon og en befolkning til forventer at legen skal hjelpe oss med det meste. Dessuten øker levealderen og jo eldre du blir, jo flere helseutfordringer dukker opp. Nye behandlingsmetoder som gjør at sykdom og lidelser man måtte leve med for et par tiår siden, kan i dag behandles, men det krever ofte tett oppfølging av fastlegen.

Av mange kriser regjeringen har å bale med for tiden, er fastlegekrisen kanskje den mest alvorlige, fordi tusenvis av nordmenn i dag faktisk ikke har mulighet til å bli fulgt opp av en fastlege. Det kan vi ikke være bekjent av i Norge.