Onsdag til uken møtes LO Stat og Spekter hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, kan det bli den første streiken i Posten på flere tiår.

Det skjer etter at uravstemningen i vår om et høyere lønnstillegg endte med et klart nei fra medlemmenes side, skriver FriFagbevegelse.

Der var kjernen et kronetillegg på 15.800, noe et flertall på nær 60 prosent mente ikke var godt nok til å opprettholde kjøpekraften.

Gjennom pandemien har Posten oppnådd rekordresultater, og postansatte forventet dermed et bedre lønnsoppgjør.

Et brudd i meklingen vil gi poststreik fra arbeidstidens start torsdag. I første omgang vil 452 postansatte bli tatt ut i streik.

Det vil gjelde postbud i Oslo og omegn, Grenland, Trondheim, Stavanger og Sola. Det vil også bli tatt ut streik blant ansatte ved Østlandsterminalen i Lørenskog, hvor post til hele landet sorteres og klargjøres.

– Konsekvensen av en streik vil være at mange i de berørte områdene ikke vil motta post, sier leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans.

Dersom det blir streik i Posten, er det den første siden 1980-tallet.