Får sette opp ny driftsbygning

TS Bygg har fått grønt lys for å sette opp et bygg til lagring og konstruksjon.