Får legge fra seg snøen her

Skulle det komme mer snø denne vinteren, blir den deponert bak renseanlegget i Vikersund. Men fra høsten av blir Modum kommunes snødeponi flyttet til Vikermyra.