Får ikke penger til forebyggende tiltak mot rovviltskader

Fylkesmannen i Oslo og Viken har avslått beitelagets søknad om tilskudd til å kjøpe inn ti viltkameraer.