Gå til sidens hovedinnhold

Etter mange år i opposisjon er det krevende å komme i posisjon. Det bærer det politiske arbeidet i Modum preg av

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter mange år i opposisjon kan det være krevende å komme i posisjon. Det politiske arbeidet i Modum bærer tydelig preg av det, til tross for at det er noen i posisjonen som har politisk erfaring. I flere saker har det vært en politisk helomvending. Partier som tidligere var rause i budsjettbehandlingen minner i dag om en ledergruppe som sitter med hver sin kalkulator og bare er opptatt av bunnlinjen.

Det er grunn til å minne om at politikk er å styre lokalsamfunnet til beste for innbyggerne, det handler om å ta ansvar. For Arbeiderpartiet er omsorg for de svakeste en selvfølge. Eldre og syke skal være sikre på å få hjelp etter behov og en trygg og verdig alderdom.

Da Arbeiderpartiet hadde ordfører og styringsflertall var politikken forutsigbar. Men opposisjonen påsto at vi var politisk arrogante, fikk til altfor lite og var kritiske til både ordføreren, rådmannen og resten av administrasjonen. Høyre mente vi bygget for få sykehjemsplasser, og ville øke antallet fra 96 til 144. Det manglet ikke på kritiske kommentarer, samtidig som opposisjonen lovet både det ene og det andre. I posisjon er tonen en helt annen, blant annet er plasser på både Geithus bo- og dagsenter (Geithus bofellesskap) og Vikersund bo- og dagsenter lagt ned, plasser der det var heldøgns pleie.

Les også

Fast i sak – mild i form. Omstillingen i helse- og sosialetaten

I kommentarfelt på sosiale medier skriver Høyres gruppeleder at det ikke skal legges ned noen plasser. Plassene går fra heldøgns pleie til pleie etter behov. Vi har ikke bruk for sykehjemspleie på 236 plasser i Modum, skriver gruppelederen.

Helse- og sosialsektoren er hardt rammet av posisjonens sparekniv. 15 årsverk skal bort, noe som vil berøre langt flere arbeidstakere på grunn av mange deltidsstillinger. Det skaper uro og usikkerhet blant ansatte, som det siste året har vært i en krevende situasjon. Resultatet kan bli redusert tjenestetilbud til eldre og syke. Det er både alvorlig og trist at det er de svakeste gruppene som rammes.

Både rådmann og ordfører har gått ut i Bygdeposten og beklaget mangelfull informasjon til de ansatte. I Bygdeposten 2. mars skriver Senterpartiets gruppeleder « – at administrasjonen tar lærdom av det som har skjedd». Det er for meg åpenbart at det er Senterpartiet som bør ta lærdom av hva de har satt i gang. Det er et politisk vedtak som Senterpartiet, Venstre, KrF, Høyre og FrP står bak, som administrasjonen nå er i gang med å gjennomføre. Å skylde på administrasjonen er ansvarsfraskrivelse.

Les også

Rådmannen beklager overfor helseansatte: – Vi skulle informert bedre i forkant

En av FrPs vararepresentanter peker på at hver dag er 35–40 borte fra jobben og det koster kommunen over 100 millioner kroner i året. Han mener at hadde sykefraværet vært redusert med 10–30 prosent så kunne kanskje oppsigelsessaken vært unngått.

Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet nedleggelse av Frydenberg. Posisjonen kaller dette omstrukturering for å løse oppgavene som kommer. Det er snakk om å flytte virksomheten til Modumheimen eller Vikersund bo- og dagsenter. Stenges dørene på Frydenberg mister vi 18 plasser. Belegget det siste året viser hvor viktig denne institusjonen er.

Frydenberg er et flaggskip i omsorg og rehabilitering. Plassene omfatter både rehabilitering, rullende avlastningsplasser og observasjonsplasser. Nedleggelse vil øke presset på sykehjemmet og hjemmetjenesten, og ikke minst pårørende. Frydenberg spiller også en viktig rolle i samhandlingsreformen når det gjelder å ta imot utskrivningsklare pasienter. Arbeiderpartiet mener det er viktig å opprettholde tilbudet.

Antall eldre med demens vil øke betydelig i årene som kommer. Om ti år vil vi i Modum ha nærmere 350 personer med demens, og halvparten av disse vil ha behov for heldøgns omsorgstjeneste. Den oppgaven er det ingen som kan omorganisere seg fra.

Kommentarer til denne saken