Sist fredag tok kommunen vannprøver på fem badeplasser i Modum.

Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier. Forekomst av denne type bakterie indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.

– Dette er øyeblikksverdier, som kan forandre seg raskt, understreker kommunen på sin nettside.

Alle prøver, untatt på Søya i Døvikfoss i Åmot viser god badevannskvalitet. Der ble det målt 100 bakterier pr 100 ml og har derfor mindre god badevannskvalitet.

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml. Mindre gode har verdier mellom 100 - 1000. Verdier over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.

Oppdaterte prøveresultater uke 30

Badeplass

Antall bakterier pr. 100 ml.
Steintangen31
Skinnerudtangen41
Søya, Døvikfoss100
Pollen4
Butjern, Blaafarveværket47