Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal i dag, før klokken. 20.00.

Smittesporingsteamet i kommunen følger opp smittede samt nærkontakter, og teamet er også forberedt på å få flere testsvar fra laboratoriet i løpet av kvelden og helgen.

Det er fredag tatt totalt 32 tester ved legesenteret i Prestfoss og i helse og omsorgstjenesten.

I en pressemelding melder kriseledelsen i Sigdal, at det nå er 20 personer i isolasjon, samt 39 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon), samt ved barnehagen i Eggedal og en avdeling ved Nerstad barnehage.

Kriseledelsen følger utviklingen i Nordre Follo og omegn tett, og har i ettermiddag og kveld vært i møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken samt Helsedirektoratet og FHI, i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia.

Basert på den nye utviklingen understreker de viktigheten av å følge både nasjonale forskrifter og anbefalinger, samt tiltak som er iverksatt i Sigdal, for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Om det ikke skjer noen spesielt i løpet av helgen, vil neste oppdatering fra Kriseledelsen komme mandag klokken 10.00.

Fram til da oppfordres det til å følge med på nasjonale oppdateringer om den pågående smittesituasjonen.

Kriseledelsen minner om kommunens lokale tiltak i forbindelse med pågående utbrudd:

  • Åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021. Dette gjelder også all form for utendørs arrangement der folk samles.
  • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
  • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
  • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
  • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid- 19.
  • Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.
  • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

I tillegg gjelder nasjonale forskrifter som blant annet omhandler reiseråd herunder:

  • Reising innebærer økt risiko både for å smitte andre og for å bli smittet selv. Alle bør derfor unngå unødvendig reiser både i inn- og utland.
  • Reiser til hytta kan gjennomføres så lenge du følger smittevernreglene og unngår kontakt med andre enn de du bor sammen med til vanlig. Du bør handle hjemme før du drar.
  • Er du syk, i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nærkontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.