Jon Hovland (H) kan vel være glad for at det er bare de spesielt interesserte som følger direkteoverføringene fra formannskapet. Det ble fra ordførers side fremmet et forslag på å se på digitale enheter i Modumskolen. Dette er på høy tid og noe som Arbeiderpartiet har etterlyst i to år, helt siden budsjett for 2019 ble lagt fram.

I denne sammenheng kom Jon Hovland med et desperat forsøk på å få oppmerksomhet, der han utrolig nok uttaler «det hjelper med et nytt flertall, da snur vi oss rundt og får ting gjort.» Mulig han bruker lang tid på å snu seg rundt, ikke har fulgt med i timen eller at det blir sårbart å forholde seg til hvilke forslag Arbeiderpartiet, SV og MDG har lagt fram tidligere. I tilfelle kan vi minne Hovland på hva Arbeiderpartiet har gjort helt fra 2015 og fram til i dag i forhold til å ha fokus på data til skoleelevene.

Fra og med budsjettåret 2017 satte Arbeiderpartiet og de samarbeidene partiene av investeringsmidler til iPad/PC, slik at elevene i grunnskolen i Modum skulle kunne få hver sin digitale enhet. Etter budsjettåret 2019, der vi (Arbeiderpartiet) mistet flertallet, har investeringene til digitale enheter nesten stoppet opp.

Hvis ordføreren vil ha en plan for målsettinger og kostnader knyttet til data i skolen, kan hun lese hovedutvalgssak 19/19 som ble lagt fram på høsten. I forbindelse med denne saken fremmet Arbeiderpartiet følgende forslag.

Arbeiderpartiet foreslår å øke investeringsbudsjettet med 1.3 mill. i 2020 og 2021. 1,7 mill. i 2022 og 2023. Dette for å videreføre arbeidet med 1:1 digital enhet pr. elev.

Til sammen tre ganger har Arbeiderpartiet, sammen med SV og MDG, fremmet tilsvarende forslag og hver gang blitt nedstemt av Senterpartiet, Frp, Høyre, Venstre og KrF.

Konklusjon: Det har gått nesten to år og en korona-situasjon med hjemmeundervisning og stort behov for datautstyr før nåværende posisjon oppdaget behovet for data i skolene.