Gå til sidens hovedinnhold

Et desperat forsøk fra Modum Ap for å feie skolerapporten under teppet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er ikke lenger aktiv innen politikken, men kan ikke unngå å følge med på det som skjer i min gamle kommune. En sak som alltid har engasjert meg er skolen, og det var nesten så jeg ikke trodde hva jeg så når Arbeiderpartiet fremmet forslag i formannskapet 26. april.

I saksframlegget står det:

Det er selve prosessen som skal evalueres

* Kvaliteten på spørreundersøkelsen

* Selve gjennomføringen og objektivitet til Viken kommunerevisjonen.

* Kontrollutvalgets prosess, blant annet bruk av lukkede møter

* Politikere som ombudspersoner – hvordan noen «eide» sannheten allerede før revisjonen var gjennomført?

Forslaget er ren mistillit til Viken Kommunerevisjon, og antyder nærmest at Viken Kommunerevisjon ikke har vært objektiv i sin behandling.

Et mer desperat forsøk fra Arbeiderpartiet på å skyve rapportens konklusjon under teppet skal man lete lenge etter. At AP og Ståle Versland ikke ønsker at problemene ved skolen og årsaken til disse skal ses nærmere på, forstår jeg veldig godt. Det var jo Arbeiderpartiets ansvar sammen med rådmann, skolesjef og skolens ledelse at disse uholdbare forholdene fikk utvikle seg over 8–10 år.

Tillitsvalgte Anne Warhuus slutter seg til sin partifelle Versland, og beskylder Viken Kommunerevisjon for ikke å ha hatt helt nøytrale og redelige hensikter. Warhuus er bekymret for sine voksne medlemmer, men hvem er egentlig opptatt av barnas ve og vel? Jeg opplevde at lærere og foresatte i mange år var bekymret for barna. Foresatte fikk ikke kontakt med skolen, og samarbeidet skole/foreldre var mangelfull. Rapporten forteller at mange barn levde i frykt for å gå på skolen, det var utbredt mobbing og bruk av vold blant elevene og belastningen på de ansatte var uholdbar og kan forklare det høye sykefraværet.

Jeg tenker med gru på alle de årskullene som har lidd under manglende ledelse fra administrasjonen og skolen. I mange år har tidligere skolesjefer og rådmannen sammen med Aps ordfører visst om de dårlige forholdene ved Vikersund skole uten å sette inn tiltak som kunne løse opp i problemene.

I min tid hadde jeg mye kontakt med Vikersund skole, ansatte og foreldre, og så aldri noe grunnlag for å skylde på lærerne. Tvert om var det mange lærere som gjorde en kjempeinnsats til tross for manglende ledelse.

Så ja, AP og Ståle Versland, angrep på Viken Kommunerevisjon og deres prosess som førte fram til en rapport som slakter Modum kommune er kanskje veien å gå, i håp om at rapportens konklusjon blir snarest mulig glemt.

Så hvorfor ikke angripe kontrollutvalget i samme slengen. Selv om kontrollutvalget, etter det jeg har hørt var enstemmige i sine betraktning i saken, herunder også med Aps representant, så kan et forsøk på å spre misnøye og mistenkeliggjøring av kontrollutvalgets behandling få noen ihuga velgere til å tro på Aps fake news.

En tanke om å ta rapportens konklusjon til etterretning, og sette alle ressurser inn på å skape en god skole for elever, ansatte og foresatte er fjern for Ap, noe Verslands forslag klart viser.

Knallharde rapporter om skolemiljøet på Buskerud og Vikersund

Kommentarer til denne saken