Espen og Herman etterlyser servering ved fjordkanten

Selv om det kryr av båter på Tyrifjorden, er det få å se i Vikersund. De fleste som har båt reiser nordover i fjorden, men så godt som ingen fra Ringerike og Hole tar turen til Vikersund.