For meg virker det å være noe som skurrer med logikken rundt ønsket om at en potensiell ring 4 legges gjennom Modum. Det virker som en unødvendig omvei å legge ring 4 om Hokksund og Modum. Slik jeg har skjønt det så tenker man ringveien gjennom Oslofjordtunnelen E134 til Hokksund for så R35 videre mot Gardermoen. Men det er da både raskere og kortere, å enten legge ringen om Sandvika til Hønefoss, eller gjennom Lier til Skaret for så E16 mot Hønefoss? Det er vedtatt bygging av ny vei og bane til Ringerike, det er vel også en del planer rundt utbygging av E134 mellom Drammen og Drøbak.

Med dagens veier så er det omtrent 25 km lenger om man tar ruta om Modum, fra Lierstranda til Jevnaker, enn om man tar raskeste og korteste rute(Lier - Skaret). Om en ring 4 skal ha den ønskede effekten med å avlaste Trafikken gjennom Oslo, så bør vel denne veien være raskest og kortest mulig? Med utbygging av E134 og E16, så sliter jeg litt med å skjønne at sentrale styresmakter skal gå for omveien om Modum, fremfor raskere og kortere alternativer.

Og til slutt. Det kommer ny vei og bane til Ringerike, som følge av dette så er det ganske naturlig for meg å tenke at det er nord for Modum det kommer til å skje mest utvikling i årene som kommer. Hvorfor er det da så selvfølgelig for noen av lokalpolitikerne at det er mellom Åmot og Hokksund det er behov for en stor ny vei? Ville det ikke vært bedre å brukt pengene på utbedring av R35 hele strekket mellom Hokksund og Hønefoss, enn en ny vei med fire felt et lite stykke. Ny vei mellom Hokksund og Åmot, vil vel ikke akkurat være til særlig hjelp med å knytte Modum nærmere den utviklingen som kommer på Ringerike?