Er du på husjakt, kan du prøvebo dette huset gratis: Gunbjørn, Siv og barna tar ferien her i år

Familien på fire har flyttet inn i det som skal være en prøvebolig på Sandsbråten Panorama. Snart skal også andre få muligheten til å teste forholdene i huset på det nye boligfeltet i Sigdal.