Gå til sidens hovedinnhold

Er det riktig å bruke 7,7 mill. kr. på tro og livssyn i en kommune der helse- og sosialetaten må kutte over en lav sko?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I rådmannens forslag til budsjett for 2020, ligger en anbefalt økt stønad til trossamfunn. Dette fordelt på Den norske kirke med økning til 6.920.000 fra 6.695.000 kroner, og «Andre religiøse formål» til 800.000 fra 630.000 kroner. Dette utgjør altså en meromkostning på 395.000 kroner. Totalt er anbefalt 7.720.000 brukt innenfor kategorien «Tro- og livssyn». Dette i en kommune hvor det er et skrikende behov innen helse- og sosial, og det kuttes over en lav sko.

Tro- og livssyn i Modum dreier seg stort sett om «vanegjengerne» i kirken, og en sekt innenfor den kristne religion. Det er ikke registrert andre trossamfunn i Modum ifølge fylkesmannens hjemmeside.

Rødt Modum har intet imot tilskudd til bevaring av kulturhistorisk viktige bygninger, det være seg kirker, templer eller moskeer. Uten innhold: de skal være allment tilgjengelig for alle interesserte. Rødt Modum har heller ingenting imot tiltak til fremme for idrettsaktivitet, så lenge det går til beste for allmuen, og ikke eliten.

Gjennom tidene, har de to siste verdenskriger hatt religiøst opphav, og alle kriger av betydning i menneskehetens historie det samme. Følgelig er det nedfelt i Rødts politikk, at tro og politikk må adskilles. Har man en tro; hold den for deg selv. Man har ikke krav på bidrag fra felleskassen. Hva idrettsaktiviteter angår, er dette blitt et statussymbol. I forfatters ungdom, kvistet han ned en løkke i skauen for å kunne spellene «fopall.» Han ble i hvert fall seinere keeper på bedriftslaget.

Man snakker om et stramt budsjett. I tillegg til nærmere åtte millioner til tro- og livssyn, er det anbefalt – innen idrettssektoren 2020–1.444.000 kroner (+ samme beløp 2021) til kunstgressbane på Rolighetsmoen, Geithus. Det vil si en tredje kunstgressbane i en liten kommune, med svært bortgjemt beliggenhet og problematisk plassering, for til alt overmål er kunstgress en gedigen miljøversting, og mesteparten av Bergsjø fredet.

Rødt har som hovedmål et bedre liv for alle. Det impliserer, at noen må fire på sine krav. I kommunestyresammenheng, betyr det at budsjettet fra år til år må legges til rette for den alminnelige innbygger i kommunen, ikke kommersielle hensyn. Helse, sosial, utdanning og miljø må vektlegges, ikke prestisjeprosjekter eller livssyn. Med den sammensetning av kommunestyret vi fikk etter valget i år, kan vi i det minste håpe på fornuft, ikke bare slaviske vedtak etter rådmannens anbefalinger, som åpenbart er markedsliberalistiske og bygd på en forretningsmodell. En bygd og en kommune er et samfunn, ingen forretning.

Kommentarer til denne saken