Enstemmig om trial- og enduroanlegg: – Jeg kan knapt tenke meg et mer egnet sted enn disse grustakene på Vestre Spone

Ingen av kommunestyrets medlemmer stemte mot planene om trial- og enduroanlegg på Vestre Spone, men flere understreket at prøveperioden på ett år må være reell.