– En unik historisk mulighet for Sigdal kan glippe

– Fylkesrådet i Viken har nærmest glattbarbert Sigdals forslag. Om vedtaket blir stående, vil det få enormt store negative konsekvenser for utviklingen i Eggedal og kommunen for øvrig, sier Runolv Stegane (BL).