En midt-på-treet-avgjørelse

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Følgene av korona-viruset er i ferd med bli litt mer synlige for hver dag som går også i Norge. På Ullevål sykehus er mange ansatte i karantene, etter at det ble oppdaget et tilfelle av korona-smitte blant én ansatt. I Stavanger er en fødeavdeling stengt. Vi ser at noen skoler og barnehager allerede er helt eller delvis stengt. Det tradisjonsrike Holmenkollen-rennet i helgen gikk for tomme tribuner. Ute i løypene var det riktig nok en del mennesker, men ikke på langt nær så mange som normalt.

På få dager har antall smittede økt mye i Norge. Sammenlignet med antall innbyggere er antall bekreftede tilfeller i Norge høyt. Forklaringen på dette er at Norge har testet mange og at mange har vært på vinterferie i Nord-Italia. I Italia, som ved siden av Kina er det landet som er hardest rammet, settes det nå inn massive tiltak i et forsøk på å hindre ytterligere spredning. Det blir møtt med skepsis hos fagpersonell. De mener at når så mange allerede er smittet vil det nærmest være umulig å få stanset dette.

Vi ser også effektene av korona-viruset i næringslivet. Det er blodrøde tall på børsen. Verdien av flyselskapene for eksempel, krymper inn for hver time som går. Det første hotellet i Norge har sendt ut permitteringsvarsel til sine ansatte. Fortsetter korona-utbruddet lenge kan dette får svært dramatiske konsekvenser for tusenvis av norske arbeidsplasser. I ytterste konsekvens kan livsviktige oppgaver bli skadelidende fordi nøkkelpersonell blir satt i karantene.

Søndag kveld kom beskjeden mange lokalt har ventet på, nemlig om Raw Air i Vikersund kommende helg kom til å gå som planlagt. Avgjørelsen som er fattet hos lokal helsemyndighet er et midt-på-treet-vedtak. Selve rennet går som planlagt, men festene på kvelden avlyses. Det tok ikke lang tid fra vi publiserte denne nyheten, til de første kommentarene kom. Nå skal vi ikke hevde at de som kommenterer Bygdepostens artikler snakker for alle, men en liten pekepinn gir det.

Gjennomgangstonen er at folk ikke forstår hvorfor publikum skal slippes inn i arenaen i Vikesund, når helsemyndighetene i Oslo satte ned foten for det samme i Holmenkollen. Spørsmålet er betimelig, selv om det er gitt en forklaring fra Modum kommune og det er pekt på at det også er til dels store forskjeller på arrangementene, ikke minst i antall publikummere.

Det er vanskelig å trekke i tvil de faglige begrunnelsene som er lagt til grunn for hvordan man har valgt å løse denne vanskelige saken lokalt i Modum. På den ene siden et sterkt ønske om å arrangere et renn og en folkefest. Det er store økonomiske konsekvenser for arrangøren hvis rennet skulle gått for tomme tribuner. På den andre siden en forventning om at lokale helsemyndigheter har ryggrad til å ta også meget upopulære avgjørelser i folkehelsens navn.

Enn så lenge er det ikke registrert korona-smitte i Midtfylket så vidt vi vet. Det er nok bare et spørsmål om tid før vi får de første positive testene her også.

Korona-smitten kom brått på oss. I Norge er vi lite vant til frykt i befolkningen. Vi tenker at ting løser seg og at farene ofte er langt borte og noe vi ikke trenger å forholde oss til. Vi er blitt vant til å si «ja, ja» og bestille neste utenlandstur. Så skjer det noe vi ikke har herredømmet over og som vi må forholde oss til. Det er en krevende øvelse for myndighetene også, når man har en befolkning som sutrer over at de ikke kan ha årets fest i Holmenkollen og som møter opp uansett.

Får vi ikke bukt med korona-epidemien på verdensbasis har den kraft i seg til å sette langvarige spor i økonomien. Det er verdt å minne om at hvis et stort antall ansatte i helsevesenet, skoler, barnehager, brannvesen, politi, blant dem som kjører varer ut i butikkene, for å nevne noen yrkesgrupper, blir satt i karantene så kan det gi oss store og uante utfordringer.

Nå er vi ikke der, og skal vi forsøke å unngå det også, trenger vi alle å slutte opp om den store dugnaden helsemyndighetene nå ber oss om. Vi må tenke selv og ta våre forholdsregler. Vi må vaske hender ofte, vi må hoste og nyse slik at smitten ikke spres. Kanskje er det også lurt å holde seg unna store folkeansamlinger? Følger vi disse rådene kan «unntakstilstanden» alt i alt blir kortvarig.

En kommuneoverlege kan ikke frata folk friheten slik verden ser ut i dag, like lite som en kommuneoverlege kan fjerne frykten som har begynt å spre seg. Nå blir det renn med publikum i Vikersund og den avgjørelsen er sikkert faglig velbegrunnet ut ifra de føringene helsemyndighetene har gitt. Men om begrunnelsen er god nok i folks øyne er vi derimot ikke sikre på.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken