Når Stortinget åpner i begynnelsen av oktober hvert år, er det alltid høytidsstemning. Åpningen har tradisjoner helt tilbake til 1814. Seremonien i stortingssalen er en sjelden anledning der stortingsrepresentantene, regjeringen, Høyesterett og kongehuset er samlet i en offisiell seremoni som markerer at en ny sesjon starter og Stortingets hverdag er i gang igjen.

Kongen, dronningen og kronprinsen ankommer, tas imot av en deputasjon på sju stortingsrepresentanter som følger dem opp til Eidsvollsgalleriet. Deretter videre gjennom 7. juni-værelset og inn i stortingssalen. Gardister står paradevakt fra Løvebakken og opp gjennom hele trappehallen i den vakre stortingsbygningen – som ble innviet i 1866 – dog ikke i år, av – ja, nettopp – smittevernhensyn.

Og vel inne i salen, som pleier å være fylt til randen av folkets valgte, gjester, regjering, embetsverk, representanter fra Høyesterett, diplomatkorpset, presse og mange andre, overrekker statsministeren trontalen til H.M. Kongen, men i går altså til H.K.H. Kronprinsregenten. Han leste den med stødig stemme - stående på podiet rett under Oscar Wergelands kjente maleri av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Deretter leser regjeringens senest tiltrådte statsråd beretningen om rikets tilstand. I går var det kunnskapsminister og nyvalgt leder i Venstre, Guri Melby (39), som hadde den oppgaven. Og der trontalen fremføres på bokmål, orienteres det om rikets tilstand på nynorsk.

Så avslutter stortingspresidentens tale det hele, før nasjonalsangen synges. Av smittevernhensyn var det i år åtte-ni sangere fra et solistkor som fremførte «Ja, vi elsker» fra galleriet, i stedet for at alle tilstedeværende i salen skulle synge. Også det et smitteverntiltak, må vite. Og det ble en sterk opplevelse og et vakkert øyeblikk som sikkert fylte flere av oss med stolthet over oppgaven, Grunnloven og hele vårt vakre og langstrakte land.

I år skjedde altså alt dette i litt annerledes former. Årets høytidelige åpning var kraftig nedskalert når det gjaldt antall gjester og andre eksterne deltakere. Men det er en åpning vi kommer til å huske. Fra cirka 750 personer normalt til stede, var antallet i år begrenset til 200 – i tråd med regjeringens smittevernanbefalinger. Men åpningen ble likevel vakker og spesiell, talene og hele seremonien var adskillig kortere enn vanlig, og H.K.H. Kronprinsregenten viste igjen at han er en verdig arvtaker til tronen når den dagen en gang kommer.

Kong Harald leste trontalen første gang som kronprinsregent i 1990 da kong Olav var sykmeldt. Kong Harald har lest 30 trontaler. Som Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alstadheim så treffende skrev på Twitter:

«Det er første gang kronprins Haakon leser trontalen og erklærer Stortinget for åpnet. Slottet opplyser at han skal ha med moren sin.»

Selv om han nok ikke hadde behov for hennes bistand, er H.M. Dronningens plass selvskreven ved åpningen – og det var fint å se nok en gang. Vi savnet selvsagt alle H.M. Kongen, og sendte ham våre beste tanker med ønsket om god bedring.

Koronasituasjonen påvirker alt arbeid i Stortinget. Pleksiglassene mellom setene i stortingssalen er et synlig bevis på det. Det er antibacdispensere over hele huset, det er fokus på avstand og nesten alle møter avholdes via pc-skjermen. Men selve åpningen kunne vi liksom ikke ha på Teams eller Skype. Det var som stortingspresident Tone W. Trøen (H) sa i sin tale:

«Vår oppgave er vanligvis å justere kurs og bygge langsiktig. Det er sannsynlig at vi denne høsten og vinteren igjen vil bli nødt til å slukke brann.»

Og til slutt i seremonien reiste vi oss alle, og uttrykte som alltid samlet det gamle ønsket:

«Gud bevare Kongen og fedrelandet!»