Natt til lørdag inntraff det en hendelse i Åmot som heldigvis hører med til de absolutte sjeldenheter; politiet skyter for å nøytralisere et annet menneske. Denne gang en gutt i tenårene. Han ble heldigvis ikke alvorlig skadet. Politiet beskriver det som en ytterst truende situasjon der vedkommende skal ha truet med et farlig våpen. Politiet trener mye på slike situasjoner. For å få bære våpen i tjenesten må du ha jevnlige godkjenninger. Politiet må i løpet av noen sekunder ta avgjørelser som i ettertid skal etterforskes av Spesialenheten. Å skyte for å treffe et menneskene skal være den aller siste utvei.

Hva som foranlediget den alvorlige hendelsen er det fortsatt mye uklart, selv om vi sitter på mange opplysninger som det er vanskelig å få verifisert 100 prosent. Som lokalavis skal vi ikke spekulere, men bringe videre ting som er verifisert.

Vi vet at det har spredt seg veldig mange detaljer på sosiale medier i løpet av helgen. Da er det også rom for mange spekulasjoner som igjen kan bli til sannheter som slett ikke er en sannhet. Det skal ha vært en ungdomsfest et sted i Åmot der mange var til stede. En person gikk derfra og som seinere skal ha truet en eller flere personer før politiet ble tilkalt, og da vedkommende skulle pågripes følte politiet de ikke hadde noen andre muligheter enn å skyte for å treffe etter å ha løsnet varselskudd. Saken etterforskes nå av Spesialenheten.

Mange blir redde når slike hendelser inntreffer. Det store bildet er heldigvis at det er ytterst sjelden. Vi lever i et trygt nærmiljø i et trygt land. Samtidig er signalene fra politiet over det ganske land at de ser behovet for en permanent bevæpning. I de siste årene har det vært innført generell bevæpning i flere perioder. En undersøkelse blant landets polititjenestepersoner gjennomført i fjor høst, viste at 85 prosent ønsket en permanent bevæpning. Et utvalg nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet i fjor foreslår det samme.

De to regjeringspartiene har nedfelt i sine partiprogram at de ikke ønsker dette. Høyre har foreslått «områdebevæpning» det vil si generell bevæpning i områder med spesielle utfordringer. Det som nå er bestemt er at politiet skal få bære elektrosjokkvåpen. Der er opplæringen i gang og målet er at alle politidistrikter skal ha tilgang på dette innen året er omme.

Politiet i Norge er ikke løse på avtrekkeren, selv om politiet på vegne av samfunnet kan bruke makt. De bruker våpen svært sjelden og hver gang det skjer blir hendelsen nøye etterforsket.