Elko søker ansatte til fem stillinger: – Har man en fast stilling, velger man ikke å gå til denne usikkerheten

I januar fikk de ansatte ved fabrikken i Åmot beskjeden om at konsernet fram til sommeren skal vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre driften i Åmot. Nå søker Elko etter arbeidstakere til faste stillinger.