Siden januar i år har de 85 ansatte ved Elko i Åmot levd i usikkerhet, etter at styret hadde satt i gang en prosess for å vurdere om det vil være hensiktsmessig å flytte produksjon og distribusjonssenter fra Elko Åmot til andre steder i konsernet.

Tirsdag 16. juni kom altså meldingen på et allmøte. Det kommer fram i en pressemelding.

LES OGSÅ: ELKO-tillitsvalgt: – Det er stor usikkerhet blant de ansatte

Først i 2021

Ifølge pressemeldingen selskapet har sendt ut, vil ingen ansatte i Åmot miste jobben i år.

«Flyttingen skal etter planen skje i løpet av 2021. I mellomtiden skal produksjonen gå som normalt. Ingen ansatte i Åmot mister jobben i 2020 og mange vil fortsette et godt stykke ut i 2021»

– Vi håper at arbeidsmarkedet har tatt seg opp igjen innen den tid og at våre ansatte får nye muligheter andre steder når fabrikken legges ned. Som arbeidsgiver skal vi stille opp for våre ansatte i en vanskelig tid. Vi skal støtte de med å finne ny jobb, tilby gode sluttpakker og mulighet for overgang til AFP for de som nærmer seg AFP-alder, sier Karoline Nystrøm, styreleder i Elko og administrerende direktør i Schneider Electric Norge.

– Det var selvsagt en vanskelig beskjed å gi til ansatte på Åmot, og for mange en veldig tung beskjed å få, legger hun til.

Hun poengterer samtidig at nedleggelsen ikke handler om at de ansatte har gjort en dårlig jobb.

– Tvert imot. Vi er godt fornøyd med den dedikerte jobben de ansatte har gjort i mange år og glad for det varme engasjementet de har for Elko. Vi skal ta godt vare på våre ansatte i perioden frem til avviklingen, sier Nystrøm.

Tyskland og Sverige

Produksjonen som i dag skjer i Åmot flyttes til Schneider Electric sin fabrikk i Merten i Tyskland, mens distribusjonssenteret flyttes til Örebro i Sverige.

«Flyttingen kommer som en konsekvens av en grundig utredning som har pågått siden januar i år. Dette er også i tråd med konsernets strategi for å samle den europeiske produksjonen til færre og større fabrikker og distribusjonssentre for å utnytte stordriftsfordeler og med geografisk beliggenhet nær de største markedene i Europa», står det i pressemeldingen.

«Elko sin fabrikk på Åmot har de siste årene stått for en stadig mindre andel av Elko sitt salg. Nye smarte produkter som Elko lanserer i sommer og videre fremover vil bli produsert av andre større fabrikker i konsernet. I en stadig tøffere markedssituasjon med en akselererende teknologiutvikling som skaper grunnlaget for mer avanserte produkter, er Elko nødt til å produsere sine produkter på en mest mulig rasjonell og effektiv måte for å kunne beholde og utvikle sin historiske markedsposisjon i Norge og Norden. Som en del av Schneider Electric gir flyttingen Elko gode muligheter til å oppnå nettopp dette», står det videre.