Streiken blant bussjåførene rammer skolekjøringen.

På sin Facebook-side har Modum kommune lagt ut en melding om at skolebusskjøringen i Modum blir direkte berørt av sjåførstreiken i Brakar. Det vil derfor ikke gå skolebusser i Modum inntil streiken er avblåst.

- Dette fører til at vi er avhengige av at foreldre og foresatte selv kjører og henter fra skole. Så langt det lar seg gjøre er det fint om dette samorganiseres, sier undervisningssjef Per Kvaale Caspersen.

Det formidles i løpet av dag og kveld beskjeder fra skolene til hjemmene.

En må da regne med større trafikk rundt skolene, og vi ber om at alle viser stor aktsomhet når elever skal leveres eller hentes, skriver Modum kommune. Drosjene kjører som vanlig.