– Mye godt i vente for Modum

Viktig debatt: – En stor honnør til Mona Lindseth. Vi trenger engasjement, ideer og debatt, skriver kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune, Eivind Kopland. Her sammen med ordfører Terje Bråthen i forkant av lanseringen av kampanjen som Modum nå kjører på sosiale medier. 
                                                                                             Illustrasjonsfoto

Viktig debatt: – En stor honnør til Mona Lindseth. Vi trenger engasjement, ideer og debatt, skriver kommunikasjonsrådgiver i Modum kommune, Eivind Kopland. Her sammen med ordfører Terje Bråthen i forkant av lanseringen av kampanjen som Modum nå kjører på sosiale medier. Illustrasjonsfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

DebattEn stor honnør til Mona Lindseth, en engasjert ungdom som har klare betraktninger for hva som skal til for at hun selv og andre unge skal flytte til Modum etter endt utdannelse.

I et debattinnlegg i Bygdeposten tirsdag hadde hun et velskrevet, velfundert og godt resonnert innlegg på dette temaet. Bra!

Vi trenger engasjement, ideer og debatt.

I det samme innlegget hadde Mona Lindseth en del kloke betraktninger om markedsføringskampanjen Modum kommune nå kjører.

Jeg ønsker imidlertid å presisere og utdype noe. Dette for unngå mulige misforståelser.

Kampanjen vil gå helt fram til mai måned, og vil inneholde cirka 12 filmer. Kun fire av disse er til nå publisert.

Det er derfor mye godt i vente, og innspillingen vil fortsette utover vinteren. Flere av temaene Lindseth etterlyser vil bli presentert.

Dette som frivillighet og tilbud til unge.

Filmene avsluttes med en henvisning til Modum kommunes hjemmeside, som for noen måneder er bygd om spesielt for å ivareta de som vil vite mer vår flotte kommune.

Her blir presentert de største bedriftene, ledige tomter/leiligheter/hus, samt ikke minst mulighetene for arbeid.

Dette både innen kommunen, og med rimelig pendleravstand.

Disse sidene har vært svært godt besøkt de siste par månedene.

Gledelig, uten at vi kan si at det fører til hverken ekstra inn- flytting eller andre ringvirkninger.

Vi ønsker ikke å underselge kommunen vår. Men vi har ønsket å lage en annerledes kampanje enn det mange andre har gjort.

Dette i håp om å bli lagt merke til i større grad. Vi valgte å gå for en modell der innbyggerne er i fokus, og at deres egne opplevelser av å bo i Modum blir fokusert.

Dette i den tro at det mennesker hører andre fortelle om sine opplevelser er mer troverdig og interessant enn avisannonser, skrytebilder, ordfører- velkomst osv.

En god brorpart av filmene er derfor rene «sofakrok-intervjuer» av innflyttere med positive opplevelser, ungdommer som har valgt å flytte tilbake, moingers opplevelse av å pendle ut til jobb, og enda flere.

Dette er en lavbudsjettkampanje der vi kun benytter Facebook til å spre Modum- innslagene.

Inntil nå er de fire ferdige filmene publisert på veggen til 170 000 personer. Det store flertallet av disse er innen vår definerte målgruppe, 25–50 år, bosatt i sentrale strøk i Sør-Norge.

De fire filmene er sett totalt over 5000 ganger, noe vi er svært godt fornøyd med.

Kampanjen har også bidratt til at langt flere følger Modum kommunes side på Facebook. Der følger over 4100 personer stort og smått fra vår bygd.

Med det er vi per nå landets 15 største kommune på denne sosiale kanalen.

Formannskapet bevilget penger til en slik synlighetskampanje som en følge av at Modum var i søkelyset med programmet «Da Kork kom til bygda», og at vi midt i februar er vertskap for World Cup i verdens største hoppbakke.

Målet er blant annet å bevisstgjøre Modum-navnet i større grad, både mellom og etter disse to gigantarrangementene.

Dette som en forklaring på tidspunktet.

En del av Mona Lindseths innlegg gjelder blant annet samferdselsløsninger og økt tilknytning til Stor-Oslo. Det ville være galt av meg å kommentere slike innspill, da dette er innspill av mer politisk art.

Når Modum gjør noe ekstra, som denne kampanjen, ligger det i sakens natur at det blir debatt om måten å gjøre det på, tidspunktet, hva vi burde og ikke burde, hvem som er målgruppen osv.

Det er flott med saklig debatt, og Lindseths betraktninger blir utvilsomt brukt i den videre utformingen av kampanjen.

Artikkeltags