Eierne ønsker å skille ut dette tunet – kommunen har et annet syn

Gården Nedre Kimmerud på Øst-Modum eies av et sameie. Nå søker de om å dele fra gårdstunet på rundt 15 dekar.