Gå til sidens hovedinnhold

Taper tross kraftige kutt

Artikkelen er over 6 år gammel

Selv om rådmannen kutter 15,8 millioner kroner klarer hun ikke å tøyle utgiftsgaloppen helt.

Ingen blir disket for galopp i Modum kommune, men at ganglaget er litt haltende er tydelig. For når utgiftene øker med 18 millioner kroner blir det totale resultatet 2,2 millioner kroner dårligere enn budsjettet kommunestyret vedtok for noen få måneder siden.

Trangere kår framover

Aud Norunn Strand beskriver prosessen som nødvendig, men svært krevende.

– Dette er både tøft og tungt. Vi kan ikke kutte nesten 16 millioner kroner uten at det merkes og går ut over noe og noen.

Fjoråret var på mange måter den første store kostnadssmellen. Det resulterte i røde tall i kommunes regnskap.

– Vi må være innstilt på at det nivået vi er i ferd med å nærme oss er det nivået vi må forholde oss til framover, sier Strand til Bygdeposten.

Eiendomsskatt løser mye

Det er lite som tyder på at en inntekstvekst er nært forestående. Selv om regjeringen økte potten til kommunene i revidert budsjett denne uken gir ikke det rom for store sprell. Lite tyder også at det er liten grunn til å tro på mer potente skatteinntekter med det første.

– Det store grepet vi kan gjøre er å innføre eiendomsskatt. Det vil bety 25 millioner kroner i inntekt, sier rådmannen.

– Men, skyter hun raskt inn. – Det er et politisk valg vi må få signaler om å se nærmere på før vi gjør noe, presiserer hun.

I et valgår som i år er det ikke sikkert rådmann Strand får et slikt signal.

«Normale» sprekker

Det er «som vanlig» helse- og sosialsektoren som topper listen på budsjettsprekk, sammen med undervisningssektoren.

Endrete forutsetninger gir en ytterligere forverring av netto driftsresultat. I tillegg fortsetter en negativ skatteutvikling fra 2014 til 2015, skriver rådmannen i sitt saksframlegg til kommunes folkevalgte.

Svekker resultatet

I alt er det forslått å kutte 15,8 millioner kroner. Det hjelper selvfølgelig, men samtidig øker kostnadene med 18 millioner kroner, og svekker driftsresultatet med over to millioner.

Kjøp av plasser til nye brukere fordrer over fem friske millioner, og er den største utgiftsøkningen.

Kutter 22

Forslaget innebærer en reduksjon tilsvarende 22 årsverk. En del av disse er allerede ubesatte stillinger. Øvrig nedbemanning vil så langt som mulig skje ved naturlig avgang. I tillegg vil noen stillinger stå ubesatt i kortere perioder.

Skole og SFO

Rådmann Strand foreslår at det største enkeltkuttet blir gjort i bemanning på SFO og grunnskole. Hun mener at kostnadene her kan kuttes med to millioner kroner.

Kommentarer til denne saken