Rådmann Aud Norunn Strand i Modum gjør jobben sin. Hun stille politikerne det ubehagelige spørsmålet; vil dere innføre eiendomsskatt, utsette viktige investeringer eller kutte ned antall stillinger i skole og helse og omsorg?

I kommentarfeltene er det selvsagt et entydig nei til eiendomsskatt.

Det er sagt mye om hva eiendomsskatt betyr av økte inntekter for kommunen. Men hva betyr det for den enkelte huseier? Det er egentlig enkel hoderegning.

Les også

Skatt, avgifter og denslags....

Det er hentet inn tall fra omsetning av boliger på Modum. Gjennomsnittsprisen ligger på ca. tre millioner kroner pr. boenhet. La oss ta det som utgangspunkt. Verdien av boligen settes til tre millioner kroner.

Taksten for eiendomsskatt skal etter loven settes til 70 prosent av dette, 2,1 millioner kroner.

Kommunen kan i tillegg innføre et bunnfradrag. Det har også rådmannen antydet i et intervju. Hvis det settes til 600.000 kroner, blir taksten for eiendomsskatt 1,5 millioner kroner.

Første året det utskrives eiendomsskatt kan den maksimalt være én promille. Det betyr at i vårt eksempel på en gjennomsnittsbolig blir eiendomsskatten 1500 kroner.

Les også

Ja til eiendomsskatt i Modum

For å ta en enkel sammenligning så er det litt under halvparten av hva det koster å ha et barn i barnehagen i én måned.

Kommunestyret kan trappe opp promillesatsen til maksimalt fire promille i løpet av en fireårsperiode. Skulle det skje, vil eiendomsskatten for «vår» bolig bli 6000 kroner pr. år

Her er det bare å sette inn egne tall for å beregner eiendomsskatten.

La meg avslutte med ett eksempel:

Boligverdi fem millioner kroner, skattetakst 70 prosent gir 3,5 millioner kroner, minus bunnfradrag 600.000 kroner gir det det 2,9 mill til beskatning som blir 2900 kroner første året.

Helt til slutt. Uten bunnfradrag blir eiendomsskatten 600 kroner høyere pr år enn i mine eksempler.

Lykke til til dere som skal velge om disse skattekronene gjør mest nytte i hver enkelts lommebok eller fellesskapets kasse.