Debatten om kommunal eiendomsskatt er avlyst, sies det. Høyres Hovland og Arbeiderpartiets Versland er i alle fall tydelige på det. Men de har ikke røpet hvordan de vil løse kommunens prekære økonomiske utfordringer. Som i hovedtrekk er:

  • Store investeringsbehov innen skole. Det dreier seg om en 300 millioner. En mulighet er å stikke hodet i sanden, utsette prosjektet og håpe på bedre tider. Er dette Høyres og Arbeiderpartiets løsning? Vi kan forsikre at SV og MDG skal stå på for å få realisert ny skole.
  • Familiens hus har vært planlagt i årevis. Nå står vi på dørstokken til gjennomføring. En mulighet er å gjøre som Hege Vollan i Undervisningsforbundet foreslår – Å utsette hele greia. Dette vil SV og MDG ikke, vi vil realisere Familiens hus. Hva er Høyres og Arbeiderpartiets løsning?
  • Investeringer innen eldreomsorg. Vi trenger 130 nye omsorgsplasser innen 2040. En ting er sikkert – den prislappen er høy. Hvordan finansiere dette, uten ekstra inntekter. Vi vil være tydelige på at innbyggernes omsorgsbehov skal prioriteres, framfor noe annet.
  • Dagens driftsbudsjetter innen skole og helse- og omsorg er skåret til beinet. De har ingenting å gå på, noe som fører til altfor høyt sykefravær mange steder. Ved hver budsjettbehandling får kommunestyrets representanter et brev, der det uttrykkes sterkt ønske om økte rammer. Dette vil SV og MDG imøtekomme i vårt budsjettforslag.
  • I tillegg trengs det ressurser til en kraftig satsing for klima og miljø. Dette får SV og MDG til med eiendomsskatt.

Denne listen kunne lett vært lengre.

Les også

Skatt, avgifter og denslags....

SV og MDG vil i år som de to foregående årene fremme et felles budsjettforslag der vi legger inn økte inntekter fra kommunal eiendomsskatt, gjeldende fra og med 2023. Dette er fullt mulig, ved å basere seg på taksten som benyttes ved utskriving av formuesskatt på selvangivelsen. Eiendomsskatten kan dermed, om man vil, gjøres gjeldende fra og med budsjettåret 2023. Egen taksering av boliger er dermed ikke nødvendig. Hytter må derimot takseres. I Modum vil antakelig eiendomsskatten for en gjennomsnittsbolig ligge på rundt 3000 kroner i året. Dette mener vi er et rimelig nivå for en ordinær bolig.

Kommunal eiendomsskatt er normalt ingen valgvinner, selv om vi har sett eksempler på det motsatte, for eksempel i Oslo. Våre nabokommuner, Sigdal, Krødsherad og Ringerike har alle kommunal eiendomsskatt.

Les også

Ja til eiendomsskatt i Modum

Vi mener at spesielt Høyre og Arbeiderpartiet må komme på banen for å fortelle moingene hvordan de vil løse kommunens store utfordringer uten utskriving av kommunal eiendomsskatt? Er det noen prosjekter som skal avlyses, eller utsettes? Skrote ny Vikersund skole? Hva med andre investeringer innen skole? Hva med rammene for løpende drift – skal våre ansatte fortsatt ha en daglig arbeidssituasjon der den overveiende følelsen er stress, lite tid, og en følelse av ikke å strekke til? Får innbyggerne de tjenester og den service de fortjener og har krav på? Kommunens økonomiske utfordringer er store, og de har bygget seg opp over tid.

Et grep kan være å øke låneopptaket og dermed øke den framtidige byrden med høye kostnader til renter og avdrag. Det vil dermed bli tilsvarende mindre til løpende drift. Man tisser i buksa for å holde varmen. En slik løsning vil også innebære at de økonomiske byrdene overføres til seinere generasjoner. «Etter oss kommer syndfloden».

Det sies at strutsen stikker hodet i sanden når den er i fare. Da føler den seg trygg. Men faren forsvinner ikke av den grunn. Det å avvise kommunal eiendomsskatt uten å vise til hvordan utfordringene skal løses er å stikke hodet i sanden. Stikker Hovland og Versland hodene i sanden?

Eller er det slik at frykten for å bli upopulære og eventuelt tape velgere ved neste valg, veier tyngre enn å ta inn over seg realitetene, og begynne å føre en ansvarlig politikk for å møte dagens og framtidas utfordringer?