Jeg ser ikke på eiendomsskatt som en dugnad. Det er en skatt på noe folk har brukt mye tid og arbeid på å skaffe seg. Alle har betalt skatt av den inntekten de har brukt til å kjøpe eiendommen. Hvis du bruker den inntekten du har slitt for på bolig, må du være med på «dugnaden». Hvis du har brukt hele inntekten på fornøyelser slipper du å være med på «dugnaden». Det er enkelt forklart eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er den eneste skatten kommunen kan skrive ut, alle andre skatter settes av staten. En kommune får aldri nok penger for å drive etter hvordan alle ønsker, derfor blir en av politikernes oppgave være å ta avgjørelser, og prioritere. En annen oppgave er også å se muligheter og ville noe. Komme med ideer hvordan ting kan løses, ikke bare ta kopi av alle andre. Ta kopi av, er trygt, du vet hva du får, men du får ingen nyskaping.

Et meget dårlig argument er, de fleste kommuner i Norge har eiendomsskatt, da må vi også ha det. Vi har eiendomsskatt, så det er ikke noe argument. Det er eiendomsskatt på boliger og hytter vi snakker om nå. Vi har eiendomsskatt på verker og bruk. Bruk er produserende bedrifter, verker er kraftverk.

På grunnlag av den langsiktige politikken Arbeiderpartiet har ført i Modum har vi fått en befolkningssammensetning som gir utslag i at vi har en lav skatteinngang. I år kan det se ut som vi vil ligge ca. 17 prosent under gjennomsnittet i landet. Hva kan vi gjøre med det? Kan vi gjøre noe, og vil det ta lang tid? For å få virkning og ekstra inntekter må vi over ca. 94 prosent av landsgjennomsnittet. Over det, vil det gi ekstra inntekter i kommunekassa. Jeg mener vi har vedtatt en god samfunnsplan som åpner for mulighetene. Nå må vi gå videre for å ta i bruk mulighetene.

Jeg er sikker på at det finnes mange i Modum som kan komme med mange gode innspill, hovedsaken er – hva skal til for at barnefamilier med god inntekt, vil flytte til Modum? Og selvsagt, yngre moinger flytter hjem etter endt utdanning. Jeg tror en grunn kan være at de kan bo på steder som er ganske sentralt, og samtidig god plass rundt seg. Pandemien viste at det å bo tett ga større sjanse for å bli smittet, enn dersom man bodde mer spredt.

Er vi først ut med å åpne opp for dette, vil vi får flere innbyggere raskt. Vi har boligområder sentralt, tett ved skoler for de som ønsker å bo sånn. Vi har alternativene. Så er det arbeid, vi har ikke arbeidsplasser for alle de nye som vil komme. Heller ikke for alle utdannelser som er. Der må vi også innse at tog er viktig. Komme raskt og sikkert fram og tilbake til arbeidsplassen. Kanskje «avviklingen» av Ringeriksbanen vil gi Modum større muligheter?

Lokaltog i hele Buskerud. Vi har banen mellom Hokksund og Roa, vi har forgreiningen til Hallingdal, og kanskje det viktigste, få raskere og bedre togforbindelse til Kongsberg. Kongsberg er en spennende by med mange gode arbeidsplasser. Det er nettopp skrevet en ny kontrakt som gir mange gode arbeidsplasser. På Kongsberg er det ikke lett å få bolig. Så er et av resultatene etter pandemien at folk har mer hjemmekontor, to til tre dager i uka. Det åpner for litt lengre reisetid når du skal på jobb.

Så ligger jo muligheten at de som har hjemmekontor, og lang jobbreise, kan se muligheten av å etablere et filialkontor på Modum. Vi har eksempler på dette i dag også. Eller etablere seg i lokalt kontorfellesskap for å ha litt mer sosialt rundt seg. Vi har muligheter i Modum, vi må bruke dem. Det viktigste av alt er, vi må starte!Jeg mener vi har åpnet opp noen viktige prinsipper i samfunnsplan, nå må vi ikke bare prate om det, vi må gjøre noe! Vi i Høyre er klare.

Valgkampen som kommer blir nok ikke et spørsmål om ja eller nei til eiendomsskatt, det blir hvilke løsninger vi velger for ikke og måtte innføre eiendomsskatt. Eller sagt på en annen måte, ta mer penger fra moingene for å slippe harde prioriteringer, eller måtte tenke annerledes. Det bør bli et hovedtema i valgkampen.

Les også

Skatt er dugnad