Edward James fra Modum er halvt indianer og dragshow-artist. Han har feiret julaften med 500 ørner og bor sammen med tusenvis av fisk og en sint «krokodille»

Stein Edward James Allison Grønning bosatt på Geithus har en mor som er indianer og en far som er nordlending og sauebonde fra Steigen. Hele hjemmet hans på Geithus er fylt med spennende hobbyer og minner fra en livshistorie som de færreste har maken til.