Det skjer på grunn av omfattende arbeider med midtrekkverk, siderekkverk, asfaltering og montering av lysmaster på den om lag 7,5 kilometer lange strekningen fra Mjøndalen til Langebru, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Helgestengingen 5. til 8. juni er nødvendig for å få veien ferdig til åpning en måned senere, i begynnelsen av juli 2020. Kommende helg skal det jobbes døgnet rundt, det fører også til betydelige nattarbeider som kan være noe støyende

Under stengehelgen blir det omkjøring via fv. 283 på nordsiden av Drammenselva mellom Krokstadelva og Hokksund.

Ett felt åpent i rushen

I rushtrafikken fredag ettermiddag og søndag ettermiddag vil det imidlertid bli åpnet for noe enveistrafikk for å ta av for det største trafikktrykket.

Noen timer fredag ettermiddag 5. juni blir det åpnet for enveistrafikk mot Hokksund, mens det søndag ettermiddag 7. juni i noen timer blir åpnet for enveistrafikk retning Mjøndalen.

– Helt nødvendig

– Stengingen er blitt behørig skiltet i god tid i forveien. Vi beklager de ulemper dette kan påføre trafikantene og nærmeste naboer, men veistengingen er helt nødvendig for å bli ferdig til planlagt åpning av ny E134 i begynnelsen av juli, sier prosjektleder Tom Hedalen i veivesenet.

Trafikksikkerhetstiltakene med midtrekkverk og veibelysning mellom Mjøndalen og Langebru er likevel ferdig fem måneder tidligere enn opprinnelig beregnet.