(Nettavisen)

Fredag presenterte regjeringen sin nye folkehelsemelding, der de kom med en rekke politiske forslag for å styrke folkehelsen.

Der foreslår de å forby tobakksalg via internett og en kraftig innstramming på e-sigaretter, der de foreslår å forby smakstilsetninger.

Les mer: Regjeringen legger fram folkehelsemeldingen – kan bli forbudt med salg av snus på nett

De vanligste smakene er ulike typer bær og frukt, mint og mentol, søtsaker og tobakk. Nå vil Kjerkol at det kun skal være lov med smaksløse e-sigaretter eller tobakksmak. Ifølge FHI bruker 80 prosent de smakene som nå kan bli forbudt.

– Vi vil gjøre e-sigaretter mindre attraktive for barn og unge gjennom å forby smakstilsetninger som jordbær og sukkerspinn, og fjerne pakninger med glitter og tegneseriefigurer, sa Kjerkol under pressekonferansen.

Det er ikke et utbredt problem at barn og unge bruker e-sigaretter, forteller FHI-forsker Karl Erik Lund, som har forsket på tobakk i over 35 år.

– Disse smakene har vært på markedet siden 2014, men det er røykerne som bruker det, ikke barn. Jeg tenker man heller bør vekte hensynet til røykere større enn hensynet til barn og unge. Når barn og unge bruker e-sigaretter så er det forbigående, mens røykere bruker det som en fluktrute fra røykingen sin, sier Lund til Nettavisen.

– Her stenger regjeringen nødutgangen fordi trappa er glatt. De vanskeliggjør fluktruten røykere trenger til et mindre skadelig nikotininntak, sier Lund.


«Brukerne av e-sigaretter i Norge er nesten utelukkende personer med tidligere røykeerfaring, og deres gjennomsnittsalder er 45 år», har Lund tidligere skrevet hos Forebygging.no.

Lund støtter et forbud mot nettimport dersom det samtidig åpnes opp for utsalg fra norske forhandlere, men tror regjeringens modell vil ha utilsiktede bivirkninger. Disse kan være skadelige, mener han.

– Nå blir det bedre forbrukersikkerhet. Vi er glad for å bli kvitt nettimporten og få det i kontrollerte former fra utsalgssteder i Norge. Men 80 prosent bruker smakene de foreslår å forby. Da vil kun e-sigaretter med tobakkssmak være lov.

– Det er i hovedsak røykere som bruker e-sigaretter for å slutte å røyke eller kutte ned på sigarettforbruket, og de vil jo bort fra tobakkssmaken. Hvor skal de da få andre smaker? Det må de da importere, men nå foreslås altså et importforbud.

Les også

Selger ulovlige e-sigaretter til nordmenn

Forskeren mener de såkalte «damperne» vil dele seg i fire grupper. Og den siste gruppen advarer han kraftig mot.

– Noen vil slutte med damp, og de vil få en marginal helseforbedring. Andre vil gå tilbake til røyking. Enkelte vil fortsette å bruke damp, men bytte til tobakkssmak, sier han og fortsetter:

– Og en siste gruppe vil begynne å blande selv, og det kan være livsfarlig. Da begynner man å importere smak. Man kjøper konditorismaker og starter med hjemmemiksing.

Lund forteller at enkelte av tilsetningsstoffene er farlige, og at de ikke bør blandes av privatpersoner. I tillegg advarer han mot at hobbykjemikere kan skape et ulovlig marked for smakstilsetninger. Da går sikkerheten til forbrukerne ned, mener han.

– Symbolpolitikk

I tillegg til innstrammingen på e-sigaretter, foreslår Kjerkol også en rekke tiltak mot røyking:

  • Røykeforbud på utendørs lekeplasser, utendørs idrettsområdet og utendørs holdeplasser
  • Røykeforbud i private biler når barn er passasjer
  • Røykeforbud på fellesarealer i leilighetskomplekser

Lund mener disse forslagene i hovedsak er å lovfeste det som allerede er normer i samfunnet. Han kaller det symbolpolitikk.

– Vi har kartlagt i hvor stor grad barn eksponeres for passiv røyking, og det er ikke lenger noe stort problem. Det røykes veldig lite i biler med barn tilstede, så et forbud har lite praktisk betydning. Det er kanskje mer et symbolforslag som lovfester det som er en norm.

Heller ikke røyking i fellesareal i leilighetsbygg er et utbredt problem, mener han.

– Det er nok også symbolpolitikk. Jeg har jobbet med tobakksforskning i 36 år. I nyere tid får vi ikke klager på røyking i fellesarealer. De er nok allerede røykfrie. Det er balkongrøyking som er problemet. At noen røyker under deg og at det stiger opp er til sjenanse for mange. Men det er greit å ha et forbud for å løse eventuelle konflikter i et leilighetskompleks. Beboerne unngår opprivende krangler hvis man kan vise til statlige bestemmelser.

Forslagene fra regjeringen handler i hovedsak om å gjøre det mindre attraktivt å være røyker, mener forskeren. Dette sier han om forbudene i punktlisten over:

– Man ønsker å avnormalisere røyking. Usynliggjøre det. Gjemme det bort. Man vil ikke vise fram røyking, sier Lund og legger til:

– Helseargumentene for å lovregulere røyking utendørs er der, men de er langt svakere enn de som banet veien for Røykeloven i 2004. Nå har det mer blitt et spørsmål om man kan tillate seg å lovregulere noe mange mener er plagsomt. Det blir en vurdering av hvor langt staten kan gå i å beskytte oss mot vår egen dumskap. De fleste røyker ikke, så jeg tror ikke det blir store protestene mot dette. Røykerne er redusert til en svak minoritet som lett lar seg overkjøre av flertallet.

For utendørs holdeplasser sier Lund følgende:

– Det er først og fremst allergikere og astmatikere som vil innkassere helsegevinst ved å unngå eksponering for passiv røyk utendørs. For oss andre er det et mindre problem, men mange vil nok synes det er bra å slippe lukten av røyk i busskuret.