Buskerud fylkeskommune eier over 1 800 km fylkesveger og skal i år bruke 351 millioner kroner til investeringer på fylkesvegene.

I tillegg bruker fylkeskommunen 323 millioner kroner til å drifte og vedlikeholde vegnettet. Totalt bruker fylkeskommunen 674 millioner kroner på fylkesvegene i år.

Se her interaktivt kart over hvor pengene skal brukes

Tydelige prioriteringer

- Vi er opptatt av fylkesvegene våre og har tydelige prioriteringer. Utvikling av vegnettet er viktig for befolkning, lokalsamfunn og næringsliv, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

-  Jeg er spesielt glad for at vi får bygget mange trygge gang- og sykkelveier i fylket, sier han.

51 millioner til Midtfylket

30 millioner kroner skal brukes på fylkesveg 61 til gang og sykkelvei ved Røren skole i Øvre Eiker kommune, mens det er satt av 20 millioner til forfallstiltak på fv. 123 fra mølla til Velstad i Sigdal.