Mandag 13. juni ble vi nok en gang minnet om at livet er skjørt og at det å ferdes i trafikken kan være farlig. Stig Arild Fingarsen ble nok et offer i trafikken etter en ulykke i Åmot sentrum. Dessverre øker antall drepte i trafikken etter flere år med nedgang. Myndighetenes nullvisjon er dermed lenger unna enn på lenge. Mai 2022 ble den verste dødsmåneden på norske veier på seks år. 13 mennesker omkom. 13 liv som brått gikk ut av tiden.

Nå varsler UP hyppigere kontroller. De skal kontrollere fart og de skal rus-teste alle som blir stoppet. Politiet kan ikke være over alt. Det er selvkontroll blant oss trafikanter som er nøkkelen for å få ned antall drepte og skadde i trafikken. For høy fart, rus, farlige forbikjøringer og for mange ting som stjeler oppmerksomheten er fire ting som gjør det farlig å ferdes i trafikken.

Nå går vi inn i ferietiden. Det er dessverre også den tiden i året da ulykkesfrekvensen er høy. Flere er ute på veien, flere kjører på ukjente veier og mange tar sjanser i trafikken selv om det er ferietid og man skulle tro at pulsen var litt lavere enn ellers i året. Du er utsatt inni i en bil også – selv om moderne biler har mye sikkerhetsutstyr – men faren for å bli alvorlig skadet er selvsagt mye større hvis du kommer ut i en trafikkulykke som fører av en tohjuling. Mange motorsyklister kjører som villmenn. Jeg skriver «menn» fordi det stort sett er menn. Lyden fra motorene høres ut som sinte veps på avstand og lyden stiger til brøl når de passerer.

Det er mye som stjeler oppmerksomheten når man er ute i trafikken og den aller største synderen er nok mobiltelefonen. Selv om det er dyrt å bli tatt for snakking i mobiltelefon mens han sitter bak rattet, er det mange som gir blaffen og gjør det likevel. Å skrive en SMS mens man samtidig har ansvar for å føre en bil er rett og slett livsfarlig. Trafikkbildet endrer seg i løpet av sekunder og et øyeblikks uoppmerksomhet kan få fatale konsekvenser.

Hold fartsgrensen, følg trafikkreglene, ikke ta farlige forbikjøringer og la mobilen ligge i fred. Gjør vi alle det, er sjansen for at denne sommeren kan bli en fin tid også på veien.