For noen dager siden kom FNs klimapanel (IPCC) med en fersk rapport om klodens tilstand og framtid. Rapporten er skrevet av noen av verdens fremste eksperter på klima. Den bygger altså på mer data enn når hver og en av oss ser ut av vinduet og konkluderer med at det er vinter og kuldegrader, og dermed slår fast at ekspertene tar feil. Jeg har tro på eksperter. Så når de skriver at klimaendringene er en trussel mot menneskeheten og jorden, bør vi lytte.

– Klimaendringene er en trussel mot menneskeheten og jorden. Vinduet for å sikre en levelig og bærekraftig framtid lukker seg raskt. Det vi gjør dette tiåret, vil få konsekvenser nå og i tusenvis av år framover, slår klimaforskerne fast. Jorden er 1,1 grader varmenere og at det ikke er noen tvil om at det skyldes menneskelig aktivitet. De slår fast at havnivået stiger og vi får mer ekstremvær som hetebølger, styrtregn, tørke og flom. Mennesker, økosystemer og natur er truet.

Når jorden blir varmere vil det ifølge forskerne utløse en negativ spiral med hyppigere og mer intenst ekstremvær, smelting av havis, tining av permafrost og fare for oversvømmelser. Med andre ord; dette er skikkelig farlige greier. Det finnes klimaskeptikere. Spørsmålet de må stille seg er; hvorfor skulle noen av verdens fremste eksperter rope høyt om dette hvis de ikke satt med solid dokumentasjon. Jeg har sett at noen mener forskere er kjøpt og betalt. Er det noen som har økonomiske muskler til å bruke penger for å motarbeide forskningen , er det de som tjener mye penger på blant annet utvinning av kull olje og gass.

Vi merker ikke klimaendringene på langt nær så mye som i den fattige delen av verden. Når det påpekes at store områder i verden vil bli ubeboelige deler av året på grunn av ekstrem varme, vil det føre til store folkeforflytninger. Folk vil søke mot der det er levelig. Mye jord som i dag er dyrkbar vil bli golde landskap. Vannmangelen vil bli stor. Uvær vil føre til at områder stadig blir ødelagt av orkaner og oversvømmelser.

Hvis vi skal forstå klimaendringene holder det ikke å kikke ut av eget kjøkkenvindu og slå fast at verden ser ganske lik ut som den alltid har gjort. Økosystemer er sårbare og de påvirkes av klima. Hvis vi synes jorden er et bra sted og hvis vi ønsker at de kommende generasjoner også skal ha et godt liv på jorden, kan vi ikke lenger lukke øynene. Når noen av verdens fremste forskere sier at det er fare på ferde, kan jeg ikke være uenige med dem i det selv om vinteren på Snarum i år har vært som den var på 1970-tallet. Det er noen som likevel velger å lukke øynene og stole på det de ser utenfor egne husvegger og slå fast at ekspertene tar feil.

Kanskje de som tviler bør stille seg følgende spørsmål: Hvorfor skulle ekspertene rope så høyt hvis det ikke er grunn til alvorlig bekymring?