Dyre boliger hoper seg opp i Modum

Av de 69 boligene som ligger ute for salg i Modum, koster 24 av dem over fire millioner kroner, og 11 av disse har en prislapp på over fem millioner kroner.