– Du kan gjerne bruke banneord i dagligtalen, men ikke i kirken. Det tar kassereren seg av

Kirkekor søker nye medlemmer – Med en litt spesiell liste som består av 19 punkter håper koret de nå skal klare å få flere medlemmer.