Krav på 3,5 millioner etter konkurs – det meste skattegjeld: – En hån mot oss som forsøker å skape næringsvirksomhet

I desember ble selskapet Woodland Mills Norge AS slått konkurs etter begjæring fra Skatteetaten. Nå er kravene etter konkursen kommet opp i 3,5 millioner, og konkursen blir politianmeldt.