Turboken «Til topps, med og uten Drillo» er ført i pennen av Tom Helgesen og utgitt på forlaget Tom & Tom. Helgesen har vært på jakt etter «kommunetopper» i Buskerud gjennom flere år sammen med den for lengst pensjonerte fotballtreneren. 

– Når en mann med store helseplager, som nylig har fylt 80 år, har klart å komme seg opp på mange av disse toppene, så mener vi dette er oppnåelig for mange andre også. Vi tror ei slik bok kan inspirere flere til å komme seg ut i de flotte natur- og friluftsområdene som er beskrevet i boka, og flere av turene omhandler kommunene som Bygdeposten dekker, sier Helgesen.

Turboken har over 50 toppturforslag i «gamle» Buskerud og nordre Vestfold. Rundt 20 av toppene er de høyeste punktene i en eller annen Buskerudkommune, mens drøyt 30 andre topper også har blitt beskrevet.  Boka er på litt over 200 sider, rikt illustrert med fargebilder og kart. Hovedsakelig turer til fots, men det er også noen skiturer i boka der det er best egna for å komme seg til topps.