Dop-tørke: – Vi frykter en stor økning av dødsfall

Korona-krisen angår alle – også rusmisbrukerne. Tilgangen til harde stoffer har stoppet fullstendig opp, og doptørken kan få fatale konsekvenser.