Disse har fått 17 millioner kroner i økonomisk støtte i Midtfylket

De siste ti årene har Sparebankstiftelsen DNB støttet lokale prosjekter i Sigdal, Krødsherad og Modum med 17 millioner kroner.