Ønsker ei bygd for framtiden

Av

Som alle andre partier i Sigdal, ønsker vi det beste for bygda vår.