KRØDSHERAD ARBEIDERPARTI: Opptatt av tettstedenes særpreg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I Krødsherad har vi to tettsteder, Noresund og Krøderen. Tettstedene våre har ulike kvaliteter og skal utvikle seg med de særpreg som naturlig ligger der. Men for Krødsherad Arbeiderparti er det viktig at det skal ligge noe i bunn, hvert tettsted skal ha skole, barnehage og SFO. Skolestrukturen skal være som i dag, og vi vil sørge for at det skal være funksjonelle og pedagogisk gode lokaler.