Rettferdig: Laila Oliversen Brandsgård kjente tidlig i ungdomsårene at hun ville jobbe for en mer rettferdig fordeling av godene i samfunnet.FOTO: MADS Halvorsen

Drømte om å bli sanger eller skuespiller

Publisert