- Hvorfor du skal stemme Høyre

Av

Modum er ikke bare skoler, eldreomsorg, naturområder, idrett og frivillighet. Modum er hver og en av oss. Det er vi som enkeltmennesker, som sammen utgjør Modum. Derfor ønsker vi å skape muligheter for alle, og sikre enkeltmennesket valgfrihet.