Digital avskjed med soknepresten

Sokneprest Marianne H. Brekken har fått ny jobb. Søndag blir det digital kirkekaffe og avskjed på Zoom.